Op de website worden alle kunstwerken getoond en is het niet verboden om tot aanschaf ervan over te gaan. Ingetegendeel zelfs, voor de kunstenaar is dit het grootste bewijs van uw waardering.

KASUM KASUMOV

K U N S T E N A A R

Home Over mij Kunst Gallerij Thema Exposities Contact

Met verhelderende kunst probeer ik te laten zien hoe je spirituele intelligentie ontwikkelt. Ik wil graag buitengewoon praktische ideeën met diepzinnige wijsheden in mijn kunstwerken verbinden.

Rationale wereld van vandaag

Wat gebeurt er in ons leven en na onze dood?

Het leven betekent voor mij een continu proces van schepping, werk en schoonheid. Het werk brengt discipline, moed en inspiratie voort. Dit alles creëert mogelijkheden om schoonheid te scheppen en tot stand te brengen. De dood zie ik als een fascinerende reis van de ziel, die je in staat stelt om je leven op deze aarde in beschouwing te nemen en te doorgronden. Een andere vraag die me veel bezighoudt is: Hoe kun je bewuster en spiritueler leven in een spiritueel-arme samenleving, vervreemd van elkaar, te druk om te reflecteren en wanhopig jonglerend tussen de ontelbare dwingende eisen van het leven zonder ineen te storten? Hoe vind je zin in zinloosheid, hoop in hopeloze tijden, verzoening in plaats van verwijdering en eenheid in plaats van fragmentatie?

1

Ieder mens is uniek. Iedereen heeft zijn eigen sterke kanten en eigenaardigheden.

Mijn visie

Ieder kunstwerk geeft een deel van de levensloop weer en ik hoop dat het diepgang en authenticiteit brengt aan diegenen die het zoeken in een tijd waarin er van beide slechts weinig te vinden is.