Op de website worden alle kunstwerken getoond en is het niet verboden om tot aanschaf ervan over te gaan. Ingetegendeel zelfs, voor de kunstenaar is dit het grootste bewijs van uw waardering.

KASUM KASUMOV

K U N S T E N A A R

Home Over mij Kunst Gallerij Thema Exposities Contact

Tentoonstellen is een zichtbare wereld waarin er live contact is tussen u en mijn kunst

Viedereen die de kunstwerken van Kasum bekijkt, kan zijn of haar eigen ervaringen beleven. Zó alsof dit kunstwerk apart voor jou is gecreëerd.

Blijf bij mijn kunst

Meer

EXPOSITIES

Over de waarden van mijn kunstwerk

Hoe komen we aan onze dagelijkse hoeveelheid inspiratie? Door veranderingen aan te brengen zowel in je werk als in je leven, zal er een belangrijke transformatie plaatsvinden, je wordt creatiever. In mijn kunst probeer ik de verschillende fundamentele levensthema’s, waaronder eenzaamheid, tijd, de dood, God, liefde, stilte, etc. te combineren. Door deze combinatie van onderwerpen in verschillende materialen af te beelden wil ik men doen beseffen wat ik wil afbeelden, wat ik werkelijk wil overbrengen aan de kijker en de wereld. Iets wat men misschien niet direct zal begrijpen, maar waarvan ik hoop dat het uiteindelijk zal leiden tot een totale inzicht. Aan de hand van dit inzicht hoop ik dat men zodanig veranderingen in zijn leven aan kan brengen, dat het leidt tot een meer stimulerend en bevredigend leven.      

Het is de wereld van de droom, geladen met een innerlijke kracht die Kasum meesterlijk en overtuigend tot expressie weet  te brengen. Gerrit Luidinga

Succes komt je niet aanwaaien. Wel kan je ervoor zorgen dat je het leven succesvol ervaart en het je inspireert en moed geeft om aan de slag te gaan. Bij de expositie presenteert ik een deel van mijn werkelijkheid, zichtbaar gemaakt aan de hand van kunst. Met mijn kunstwerken hoop ik mensen te inspireren en ze in contact te laten komen met hun dromen en wensen. Ik hoop dat mijn kunst een voorbeeld kan zijn voor een productief en vervullend leven. Ontdek je latente bekwaamheden zodat je werk, leven en relaties meer dan gewoon of middelmatig zijn, maar bruisen van nieuwe inspiratie en creativiteit.

De reacties vormen de basis voor een frisse blik op de spirituele sfeer tijdens de exposities...  meer

Reacties