Surreëel moment van Stilte

Tijd is een ondoorgrondelijk fenomeen, zonder een secondewijzer is het voortzetten ervan onmogelijk te merken en is het moeilijk je er een besef van te hebben. Tijd wordt een visuele aanschouwing wanneer er druppels op het water vallen. Het voorzetten van de rimpelingen in het water, het steeds verder reizen van de golven geeft je een besef van tijd. Waar je geen besef van hebt is dat er in de tijd tussen de golfjes door, hoe kort dat ook mag lijken, er een immens aantal veranderingen plaatsvinden, zowel om je heen als ook binnen in jou. En dat er momenten van stilte optreden die langs jou heen gaan. Dit zijn de surreële momenten die aan werkelijkheid voorbijgaan.

Klei 48x58x3cm.