Sint Petrus

In zijn linkerhand houdt Sint Petrus de twee sleutels van het hemelrijk vast terwijl hij de rechterhand opheft voor een zegen, zoals volgens een oud Grieks voorbeeld; met twee gestrekte vingers worden de beide naturen van Christus beleden, de goddelijke en de menselijke. De overige drie vingers zijn tegen elkaar gebogen voor de belijdenis van de triniteit.

Kunsthaars 33x11x9cm.