Het ontwakende paard

In dit beeld zie je de verbintenis tussen mensen en dieren. Ze vloeien uit elkaar voort en vormen samen een geheel zoals mens en dier ook in de natuur samen een geheel vormden.

Marmer 28x12x13cm.